Du er her:
  • Brev
    Registrant: INGVALD [MARTIN] UNDSET
    Leveår: 1853–93
    Kort beskrivelse: norsk arkeolog.
1881 gift med Charlotte Gyth. Far til Sigrid Undset (1882–1949). Disputerte 1881 på avhandlingen Jernalderens begyndelse i Nord-Europa, som 1882 ble utgitt på tysk, og som skaffet ham et europeisk navn. 1881–83 i Italia, der han og hustruen hadde omgang med Ibsen. Undset skrev om nordboer i Roma i Fra Akershus til Akropolis : Erindringer fra arkæologiske Studiereiser (1892) (HFL; NBL 2. utg.; jf. Ording 1910a samt innledningen, under Roma).
 
Omtalt iKommentar
Stortinget 13/6 1888