• Brev
    Registrant: HORATS (Quintus Horatius Flaccus)
    Leveår: 65–08 f.Kr.
    Kort beskrivelse: romersk forfatter.
Sluttet seg i sin ungdom til Caesars mordere og kjempet mot Octavian (senere keiser Augustus), men ble omfattet av det generelle amnesti. 38 f.Kr. ble han av Vergil og Varius introdusert i Maecenas’ krets av litterater. Hans tidlige diktning, utgitt 35 og 30 f.Kr., omfatter satirer og jamber (epoder). Utgav 23 f.Kr. en samling av 88 oder (Carmina). Også kjent for sine versifiserte brev (Epistulae), hvorav annen samlings tredje brev går under navnet Ars poetica (SNL). Ibsen la opp Horats’ odebøker I og II til examen artium.
 
Omtalt iKommentar
F. Gjertsen 21/3 1872