• Brev
    Registrant: HOMER
    Leveår:
    Kort beskrivelse:
den legendariske forfatter av de greske helteepos Iliaden og Odysseen. Ibsen leste deler av Iliaden på gresk til examen artium 1850.
 
Omtalt iKommentar
Det Akademiske Kollegium 28/7 1850