Du er her:
  • Brev
    Registrant: HJALMAR CHRISTENSEN
    Leveår: 1869–1925
    Kort beskrivelse: norsk forfatter og sceneinstruktør.
1892 juridisk embetseksamen. Utgav 1889 romanen En frisindet, fulgt av en novellesamling og et par skuespill. 1893–98 sceneinstruktør ved Christiania Theater, der han deltok ved oppførelsene av Lille Eyolf og John Gabriel Borkman. 1903 doktorgrad på avhandlingen Gustave Flaubert. Utgav senere bl.a. Det nittende aarhundredes kulturkamp i Norge (1905) og Teaterforholdene i Kristiania (1906). Fikk sitt skjønnlitterære gjennombrudd med romanen Et liv (1908) (NBL; NBL 2. utg.; jf. Næss 2005, 84). Foruten å behandle Ibsen i Det nittende aarhundredes kulturkamp i Norge har Christensen skrevet om Fru Inger til Østråt på Dagmarteatret (Morgenbladet 1. desember 1895), om Gengangere (Kringsjaa 1901, 363–65), om Ibsens Samlede værker (Verdens Gang 21. desember 1902), om Fruen fra havet på Nationaltheatret (Verdens Gang 23. april 1912) og om «Henrik Ibsen og Norge for femti aar siden» (Nordmands-Forbundet 1919, 403–16) (Ibsen-bibliografien).
 
Omtalt iKommentar
Ukjent 29/4 1894  
Su. Ibsen 28–29/12 1894