• Brev
    Registrant: HJALMAR BIGLER
    Leveår: f. 1860
    Kort beskrivelse: dansk bokhandler.
Kjøpte 1890 sammen med Wilhelm L. Wulff det norske Alb. Cammermeyers Forlag. Bigler trakk seg ut juni 1892 etter uoverenstemmelse med Wulff, og denne solgte samme høst videre til F.G. Knudtzon og Lars Swanström (Tveterås 1950–96, b. 3, 300, 442). Bigler fortsatte som forlegger i Kristiania, men flyttet 1906 til Danmark (B. Bigler & L. Bigler [2009]).
 
Omtalt iKommentar
C. Collett 3/5 1892