Du er her:
  • Brev
    Registrant: A
    Leveår:
    Kort beskrivelse:
«Herr A» var signaturen på et innlegg i Det Norske Studentersamfunds håndskrevne avis Samfundsbladet 25. januar1851 mens Ibsen var en av bladets redaktører, og som Ibsen svarte på i samme nummer. Sannsynligvis var både innlegg og svar skrevet av Ibsen selv.
 
Mottaker avKommentar
25/1 1851