• Brev
    Registrant: HERMANN (Bamberger) VÁMBÉRY
    Leveår: 1832–1913
    Kort beskrivelse: ungarsk reisende og språkforsker.
Født jødisk, men konverterte senere til protestantismen. Etter studier av orientalske språk i Konstantinopel reiste han 1862–64 i Sentralasia. Her nådde han bl.a. Khiva, Bukhara og Samarkand, områder som på denne tid var lukket for europeere. Utgav 1865 Reise in Mittelasien. Fikk samme år tilbud om professorat i Oxford, men valgte å bli ved universitetet i Budapest som lærer i orientalske språk. Ved siden av historiske studier publiserte han også bøker om den aktuelle asiatiske politikk, der han gikk inn for økt britisk innflytelse i Sentralasia som motvekt mot den russiske. 1883 utkom His Life and Adventures, Written by Himself (Wininger 1979; Salmonsen). Sommergjest i Gossensass.
 
Omtalt iKommentar
Su. Ibsen 4/7 1884