Du er her:
  • Brev
    Registrant: HENRIK [KRISTEN JOHAN] KLAUSEN (Clausen)
    Leveår: 1844–1907
    Kort beskrivelse: norsk skuespiller.
Født i Kopervik, nevø av Sofie Parelius. 1860/61 ved teaterskolen i Trondheim (jf. brev til O.K. Lysholm 18. april 1860 med kommentarer). 1861 – mars 1863 ved Throndhjems Theater, deretter ved Kristiania Norske Theater (oppløst samme år). Debuterte 1863 ved Christiania Theater, men teaterets økonomi tillot ikke fast ansettelse. 1864 teaterstudier i Paris. 1865–67 hos Peter Lorentz Rasmussen i Kristiania (Folketheatret), som også turnerte i Norge og Sverige. 1867–70 ved Thomas Cortes’ teaterselskap i Norge. September 1870 – februar 1872 ved Det norske Theater, Møllergaden, under Bjørnson. 1872–99 ved Christiania Theater. 1875 gjestespill i Stockholm. Var den første Peer Gynt på scenen (1876), og spilte dessuten en rekke andre Ibsen-roller, bl.a. bisp Nikolas i Kongs-Emnerne (1873), Styver i Kjærlighedens Komedie (1873, 1893), gårdbruker Lundestad i De Unges Forbund (fra 1875), adjunkt Rørlund i Samfundets Støtter (1879), Morten Kiil i En Folkefiende (1883), En blegfed herre i Vildanden (1885) og Peder Mortensgård i Rosmersholm (1887). Gjestespilte 1886 som Peer Gynt på Dagmarteatret i København. Fra 1899 ved Nationaltheatret, der han spilte Morten Kiil i En Folkefiende (september 1899), utdrag av Peer Gynt i Sofie Parelius’ avskjedsforestilling 14. mai 1900, Maximos i Keiser og Galilæer (mars 1903) og gårdbruker Lundestad i De unges Forbund (mai 1903). I den siste rollen gjestespilte han også på Det kongelige Theater i København september 1902 (Blanc 1906; Jensson 1981; NBL; NBL 2. utg.; Rep.base).
 
Omtalt iKommentar
H. Lassen 24/10 1872  
H. Lassen 14/11 1872  
L. Josephson 4/1 1875  
H. Holst 21/11 1878  
H. Schrøder 14/11 1884  
H. Schrøder 30/12 1886  
H. Schrøder 2/1 1887  
H. Schrøder 6/12 1888  
H. Schrøder 18/12 1888  
Bjørn Bjørnson 25/5 1890  
Ukjent 5/2 1895  
M. Thoresen 11/4 1897