• Brev
    Registrant: HENRIK ÅKERMAN
    Leveår: 1840–1905
    Kort beskrivelse: svensk diplomat (SMK 8, 504).
1890–95 norsk og svensk envoyé i London, 1899–1905 i Paris (HU 19, 556; Nasjonalbibliotekets katalogtjeneste [2009]).
 
Omtalt iKommentar
Si. Ibsen 14/7 1895