Du er her:
  • Brev
    Registrant: CHRISTOPHER HANSTEEN
    Leveår: 1822–1912
    Kort beskrivelse: norsk jurist og dommer.
1843 juridisk embetseksamen. 1857–66 fogd og kriminaldommer i Kristiania, 1867–1905 assessor i Høyesterett. 1859–62 med i styret i Kristiania Norske Theater (Anker 1956e). 1883–84 medlem av Riksretten i saken mot ministeriet Selmer. Tross sin sterkt konservative innstilling aksepterte han rettens legalitet og bøyde seg for det politiske flertallet (NBL).
 
Omtalt iKommentar
Stortinget 25/10 1859  
Ukjent 27/10 1859  
N. Lund 24/3 1880