• Brev
    Registrant: eg.: Publius Aelius Hadrianus HADRIAN
    Leveår: 76–138
    Kort beskrivelse: romersk keiser 117–38.
Oppgav de store erobringene og sikret riket ved grensebefestninger. Flere storslåtte bygninger stammer fra hans regjeringstid, og billedhuggerkunsten fikk et oppsving (SNL).
 
Omtalt iKommentar
B. Dunker 5/5 1866