• Brev
    Registrant: HANS [HENRIK] REUSCH
    Leveår: 1852–1922
    Kort beskrivelse: norsk geolog.
Sønn av maler og skolestyrer Hans Reusch (1800–54). 1888–1921 leder av Norges geologiske undersøkelse. 1893 gift med malerinnen Helga Ring (NBL; NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
Stortinget [mai 1895]