• Brev
    Registrant: HEDVIG (ved dåpen Hedevig Cathrine) f. Ibsen STOUSLAND
    Leveår: 1831–1920
    Kort beskrivelse: norsk skipsførerhustru, Henrik Ibsens søster.
Ibsens eneste søster og den eneste av søsknene han opprettholdt privat korrespondanse med. Gift 1859 med skipsfører Hans Jacob Stousland i Skien. Tilhørte en kristelig frimenighet, stiftet 1856 av presten G.A. Lammers (K&E 1, 321). Mor til konsul og kjøpmann Carl Stousland (f. 1860), skipper Johan Ibsen Stousland (f. 1865) og Anna Stousland (Gardåsen 2003, 94–96).
 
Mottaker avKommentar
26/9 1869  
13/3 1891  
3/10 1898  
 
Omtalt iKommentar
C. Paus 18/11 1877  
N.P. Søgaard 10/5 1891  
Su. Ibsen 13/1 1895