• Brev
    Registrant: HENRICH STEFFENS
    Leveår: 1773–1845
    Kort beskrivelse: norsk-dansk-tysk naturforsker, filosof og forfatter.
Etter seks år i Norge flyttet han til Danmark med sin familie, men fremholdt senere i livet ofte at han var «Norweger». Tok 1794 eksamen i naturvitenskap og 1797 doktorgrad i Kiel. 1798 kom han i Jena i kontakt med den romantiske filosofi og snart med dens fremste representanter, og publiserte 1801 Beyträge zur innern Naturgeschichte der Erde, en blanding av naturvitenskap og spekulativ naturfilosofi. 1802 holdt han en serie forelesninger i København om de nye strømninger i tysk åndsliv. 1804–06 og 1808–11 professor i Halle, der han under napoleonskrigene ble prøyssisk patriot. 1811–13 og 1814–31 professor i Breslau. Deltok 1813–14 i krigen mot Frankrike og var en tid meget populær i Tyskland, men fikk fra rundt 1820 de nasjonalliberale og studentene mot seg. Besøkte 1824 Norge og skrev etterpå Der Norwegische Storthing im Jahre 1824 (1825). 1832–45 professor i Berlin (NBL; NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
G. Brandes 4/4 1872