• Brev
    Registrant: HANS SCHLYTTER
    Leveår: 1823–1903
    Kort beskrivelse: norsk hoffembetsmann.
1845 juridisk embetseksamen. 1878 kabinettskammerherre, 1880 foredragende for hoffanliggender. 1859–80 kansellist ved St. Olavs Orden (St. Olav).
 
Mottaker avKommentar
28/2 1887