• Brev
    Registrant: HANS RASMUS ASTRUP
    Leveår: 1831–98
    Kort beskrivelse: norsk forretningsmann og politiker.
Arbeidet seg fra 1860-årene opp til en ledende stilling i svensk trelastnæring. Engasjerte seg i Sverige for det norske Venstres sak, og ble ved hjemkomsten til Norge 1885 medlem av Johan Sverdrups regjering. Gikk ut av regjeringen 1888. Våren 1895 advarte han mot krigstrusselen fra Sverige. Bidro med det til det norske tilbaketoget i unionspolitikken og samtidig til at den norske selvstendighetskamp heretter ble understøttet av opprustning. Gjennom utstrakt politisk selskapelighet i sitt hjem forsøkte han å bygge bro mellom Høyre og Venstre. Stortingsmann 1889–91 og 1895–97. 1897 valgt av en koalisjon av høyre- og venstrevelgere, men døde like etter at Stortinget trådte sammen (NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
Ukjent 5/2 1895  
Su. Ibsen 16/2 1895