• Brev
    Registrant: HELENE RAFF
    Leveår: 1865–1942
    Kort beskrivelse: tysk malerinne og forfatterinne.
Datter av komponisten Joachim Raff. Utdannet seg fra 1882 som malerinne i München. Skrev dagbok fra 1889 til 1891 om møter med Ibsen i Gossensass og München (gjengitt i utdrag i HU 19, 173–81; dagboken finnes i Bayerische Staatsbibliothek München, avskrift av utdrag i NBO Brevs. 166; opplysninger om Ibsen og Raff i denne perioden finnes også i NBO Ms.fol. 3704:4.) Utgav etter århundreskiftet en rekke noveller og romaner, oftest med motiver fra Bayern og Tyrol, og dessuten monografien Paul Heyse (1910) og biografien over faren Joseph Joachim Raff (1925). Fra 1923 redaktør av kvinnebladet til Münchener Neueste Nachrichten (Kosch 1927–30; NDB; Thieme-Becker). Publiserte 1906 «Persönliches von Henrik Ibsen» (Unterhaltungsbeilage zur Täglichen Rundschau 173, 689–91) og «Henrik Ibsen in Gossensass» (Jugend 24, 513–14) (Ibsen-bibliografien).
 
Mottaker avKommentar
[29/11 1889]  
21/3 1890  
[8/2 1891]  
21/3 1891  
30/3 1892  
31/12 1892  
 
Omtalt iKommentar
Su. Ibsen 11/12 1894