• Brev
    Registrant: HANS ÖSTERLING
    Leveår: 1847–1925
    Kort beskrivelse: svensk redaktør og forlegger (GEBB 8, 79).
Fra 1876 redaktør av flere aviser. 1881–88 redaktør og utgiver av Skånes Allehanda i Helsingborg, 1888–89 av Göteborgs Aftonblad. 1885–88 bokforlegger (SP 16).
 
Mottaker avKommentar
15/11 1887