Du er her:
  • Brev
    Registrant: HENRIK NICOLAI CLAUSEN
    Leveår: 1793–1877
    Kort beskrivelse: dansk teolog og politiker.
1821–74 professor i teologi ved Københavns universitet. 1825 angrepet av Grundtvig, som han gikk til injuriesøksmål mot, et søksmål der han delvis fikk medhold. Arbeidet i 1830-årene for innføring av konstitusjonell forfatning og for å fremme danske slesvigeres språklige rettigheter, og deltok aktivt i den skandinaviske bevegelse. Var blant lederne i bevegelsen som 1848 førte til eneveldets fall, og kjempet for det nasjonalliberale krav om en konstitusjonell fellesforfatning for kongeriket og Slesvig. 1848–51 minister, men trakk seg da helstatsløsningen for Slesvig-Holsten vant frem på bekostning av en deling av Slesvig etter nasjonalitetsgrenser. Hans kamp for kirkelig frihet resulterte 1848 i at kirkesaker ble utskilt fra Danske kancelli ved opprettelsen av Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet (Kultusministeriet). Tok i 1850-årene opp igjen sitt teologiske forfatterskap og holdt avstand til alt partivesen. Under grunnlovskampen 1864–66 støttet han de nasjonalliberale bestrebelsene for et landsting som kunne danne motvekt mot det frembrytende demokrati (DBL). Reiste etter en avskjedsfest desember 1866 til Italia (Bricka; K&E 1, 313).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 2/11 1866  
F. Hegel 8/3 1867  
F. Hegel 27/3 1867