• Brev
    Registrant: HENRIK MIKAEL HELLIESEN
    Leveår: 1856–1933
    Kort beskrivelse: norsk advokat.
Praktiserte fra 1884 i Kristiania, 1885 autorisert høyesterettsadvokat. 1886–99 medlem av arbeidskomiteen for nytt teater, 1899–1918 forretningsfører for det nye Nationaltheatret (NPSA 3:[1]; Jensson 1981).
 
Mottaker avKommentar
3/2 1899