Du er her:
  • Brev
    Registrant: HEINRICH LAUBE
    Leveår: 1806–84
    Kort beskrivelse: tysk forfatter og teaterleder.
Fra ca. 1830 aktiv som teaterkritiker og forfatter. Hadde i 1830-årene problemer med myndighetene på grunn av sine liberale synspunkter. Fra 1840 bosatt i Leipzig, der han skrev flere skuespill, bl.a. de omstridte Rococo (1846), som ble anklaget for å fremme umoral, og Struensee (1847), som ble beskyldt for å være plagiat og ble forbudt av sensuren i Berlin og Wien. Gikk samtidig til angrep på det herskende teater og krevde radikale reformer. 1848 talsmann for stortysk samling under den prøyssiske krone. 1849–67 kunstnerisk leder ved Burgtheater i Wien. Gjorde dette til forbilde for tysk teater med sine prinsipper om variert repertoar, samtidsnærhet og nasjonal betydning, ensemblespill fremfor virtuose enkeltprestasjoner, tydelighet og naturlighet i replikk og handling, systematisk skuespillerutdannelse og stram regi. Etter konflikt med ny intendant drev han fra 1867 privat teater i Wien. 1869–70 leder for Leipziger Stadttheater. Drev 1872–80 Stadttheater Wien. Hadde et omfattende forfatterskap og skrev bl.a. om sine teatererfaringer i Das Burgtheater (1868), Das Norddeutsche Theater (1872) og Das Wiener Stadttheater (1875). Utgav dessuten en rekke tyske diktere: Franz Grillparzer (1874, samt biografi 1884), Gotthold Ephraim Lessing (1883) og Heinrich Heine (1884–85) (NDB). Satte september 1881 opp Nora på Stadttheater i Wien (Rep.base).
 
Mottaker avKommentar
18/2 1880  
 
Omtalt iKommentar
P.F. Siebold 9/5 1869