Du er her:
  • Brev
    Registrant: HANS [LASSEN] MARTENSEN
    Leveår: 1808–84
    Kort beskrivelse: dansk biskop.
1832 teologisk embetseksamen. 1838 lektor, 1840 ekstraordinær og 1850 ordinær professor i teologi. I sine meget besøkte forelesninger søkte han en altomfattende enhet av tro og viten med kristendommen i sentrum. Publiserte 1849, på basis av forelesningene, Den christelige Dogmatik, som ble skarpt kritisert av bl.a. Rasmus Nielsen, men som fikk stor utbredelse både på dansk og andre språk. Publiserte en rekke skrifter om kirkelige spørsmål og ble 1854 biskop av Sjælland. Forfatter av flere stridsskrifter: Til Forsvar mod den saakaldte Grundtvigianisme (1863), Om Tro og Viden (1867, mot R. Nielsens angrep på teologien som vitenskap), Katholisisme og Protestantisme (1874) og Socialisme og Christendom (1874, til fordel for statlig utjevnings- og sosialpolitikk). 1871 og 1878 utkom hans største arbeid, Den christelige Ethik, basert på tanken om enhet av kristendom og humanisme. 1879 rang med eksellenser (DBL).
 
Omtalt iKommentar
G. Brandes 30/1 1875