Du er her:
  • Brev
    Registrant: HARTVIG [MARCUS] LASSEN
    Leveår: 1824–97
    Kort beskrivelse: norsk litteraturhistoriker og skolemann.
Begynte å studere jus, men levde fra 1850 som litterat og publisist i Kristiania. Skrev teater- og litteraturanmeldelser i Krydseren og Christiania-Posten og ble av Det Norske Studentersamfund valgt til redaktør for Henrik Wergelands Samlede Skrifter (1852–57, 9 b.). 1853 dessuten lærer ved Nissens skole. Konkurrerte 1857 med C.D.O. Bang, L. Dietrichson og B. Roggen om stilling som stipendiat i nordisk litteratur (en konkurranse også Ibsen meldte seg på, men trakk seg fra). 1873–78 estetisk konsulent og sensor ved Christiania Theater; virket også leilighetsvis som konsulent under H. Schrøder. 1879 ble et regjeringsforslag om å tildele ham årlig statsstøtte nedstemt i Stortinget. Utgav bl.a. Udvalgte Skrifter af L. Holberg (1860–62, 2 b.), Henrik Wergeland og hans Samtid (1866, 2. utg. 1877), Breve fra Henrik Wergeland (1867), Afhandlinger til Literaturhistorien (1877), Indledning i Norges og Danmarks Literatur (1878, for skolen), diverse lesebøker for skolen og en rekke artikler i tidsskrifter og blader om litterære, politiske og andre emner. 1860 medredaktør, fra 1868 redaktør av Folkevennen, 1857–91 redaktør av Skilling-Magazin, 1879–83 redaktør av Den norske Rigstidende og av Cristiania Intelligentssedler, fra 1891 redaktør av Folkebladet. Oversatte flere stykker for Christiania Theater (HFL; NBL; NBL 2. utg.). Anmeldte 1856 Gildet paa Solhoug i Aftenbladet nr. 70 (HFL 3, 32) og skrev i Christiania Intelligentssedler 1880 nr. 18 om oppsetningen av Et dukkehjem på Christiania Theater (HFL 3, 66).
 
Mottaker avKommentar
24/10 1872  
14/11 1872  
10/3 1875  
16/8 1875  
22/1 1876  
21/2 1876  
18/9 1876  
18/11 1876  
2/11 1877  
 
Omtalt iKommentar
N. Lund 25/1 1876  
N. Lund 20/2 1876  
C. Giebelhausen 16/5 1876  
H. Holst 2/11 1878  
L. Passarge 16/12 1886  
Stortinget 13/6 1888  
Ukjent 5/2 1895