Du er her:
  • Brev
    Registrant: HANS [HENRIK] JÆGER
    Leveår: 1854–1910
    Kort beskrivelse: norsk forfatter.
1869–74 sjømann, samtidig som han tok styrmanns- og skippereksamen. 1875 student. Leste deretter filosofi og publiserte 1878 en studie over Kants fornuftskritikk. 1875–87 stenograf for Storthingstidende. 1881–82 gjorde han seg bemerket ved å kreve fulle borgerlige rettigheter for prostituerte og ved å hevde at bare fri kjærlighet og sosialisme kunne fjerne usedelighet. Krevde samtidig en litteratur som skulle gi hensynsløst sannferdige skildringer av desperate, ødelagte unge liv. Utgav i denne ånd skuespillene Olga (1883) og En intellektuel forførelse (1884) og romanen Fra Kristiania-bohêmen (11. desember 1885). En fortale til den siste var publisert 12. november, og romanen ble beslaglagt på utgivelsesdagen. Jæger ble anklaget for usedelighet og blasfemi og ved høyesterettsdom 22. september 1886 idømt 60 dagers fengsel og pengebot. Han mistet også stillingen som stortingsreferent. Etter å ha latt boken trykke opp igjen og distribuere i Sverige under tittelen Julefortællinger af H. J. ble han domfelt på ny 1887, men flyktet denne gang til Paris. Vendte 1888 tilbake og sonet dommen. Aksjonene mot Jæger vakte voldsom oppsikt og strid i samtiden. Jæger publiserte i Dagbladet 1882 nr. 305 «Et Dukkehjem – Gjengangere – En Folkefiende» (HFL; NBL; NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
N. Lund 4/3 1887