• Brev
    Registrant: [HANS] JACOB NANDRUP
    Leveår: 1829–1907
    Kort beskrivelse: norsk sakfører og lensmann.
1851 examinatus juris. 1858–75 overrettssakfører i Kristiania. Drev hovedsakelig med pengeforretninger. Ibsen lånte en større sum av Nandrup 1862 for å innfri eksekusjoner i sine eiendeler. Nandrup krevde tvangsauksjon over Ibsens eiendeler i Kristiania 1864 og fikk selv tilslaget på flere av dem. Gjelden ble ikke fullt dekket, men gradvis nedbetalt de følgende år (K&E 1, 312; Dahl 2001, 13, 33, 43–48). 1875–97 lensmann i Vestre Aker (NPSA 3:2).
 
Mottaker avKommentar
4/7 1860  
24/5 1862  
 
Omtalt iKommentar
C. Tønsberg 12/8 1862  
B. Bjørnson [17/11 1866]  
J.H. Thoresen 17/12 1869  
J.H. Thoresen 8/3 1870  
J.H. Thoresen 25/12 1870  
J.H. Thoresen 22/2 1872  
J.H. Thoresen 1/5 1872  
J.H. Thoresen 26/6 1872  
J.H. Thoresen 12/12 1873