• Brev
    Registrant: HARALD HOLST
    Leveår: 1817–82
    Kort beskrivelse: norsk embetsmann.
1846 juridisk embetseksamen. 1858 kgl. fullmektig i revisjonsdepartementet. 1860 seremonimester ved det kongelige hoff (Norske studenter 1893, 42; St. Olav). September 1878 – august 1880 medlem og formann i direksjonen for Christiania Theater (Anker 1956a).
 
Mottaker avKommentar
2/11 1878a  
2/11 1878b  
9/11 1878  
21/11 1878  
 
Omtalt iKommentar
E. Stang 22/11 1878