Du er her:
  • Brev
    Registrant: HARALD 1. HÅRFAGRE
    Leveår: ca. 860 – ca. 932
    Kort beskrivelse: norsk konge.
Ifølge sagatradisjonen den som nedkjempet de tidligere småkongene, ble landets første enekonge og dermed samlet Norge til ett rike. Rikssamlingen har særlig vært knyttet til slaget i Hafrsfjord, som man den gang antok hadde funnet sted 872 (senere datert til like før 900). De senere norske kongene var ifølge sagaene Harald Hårfagres ætlinger (NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 8/8 1872