• Brev
    Registrant: HEINRICH HEINE
    Leveår: 1797–1856
    Kort beskrivelse: tysk dikter.
Født jøde, men konverterte 1825 til kristendommen. Fikk sitt gjennombrudd med Reisebilder 1826–27 (2 b., 2 nye b. utkom 1830–31). Diktene fra reisebilder sammen med en rekke nye dikt ble utgitt 1827 i Buch der Lieder, som gjorde ham verdensberømt. Han var beundret av Botten-Hansen og Vinje; sistnevnte fant inspirasjon for sitt tvisyn i Heines romantiske ironi (SNL).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 8/3 1867