• Brev
    Registrant: HANS HAGERUP
    Leveår: 1823–83
    Kort beskrivelse: dansk bokhandler.
1839–46 lærling og medhjelper hos C.A. Reitzel. Var fra 1852 selvstendig bokhandler i København. Drev også forlagsvirksomhet (DBL, Hagerup, Eiler).
 
Mottaker avKommentar
27/1 1868