• Brev
    Registrant: [HANS] FRIEDRICH (etter 1864: FREDERIK) HELVEG
    Leveår: 1816–1901
    Kort beskrivelse: dansk prest og forfatter.
Var en av Grundtvigs tilhengere, men hadde på samme tid sans for Kierkegaards anliggende. 1850 prest i Haderslev, inntil han 1864 ble avsatt av prøysserne. Fra 1867 sogneprest i Købelev (DBL). Gav juni 1866 ut et lite skrift: Bjørnson og Ibsen i deres to seneste Verker (K&E 1, 309) og senere en artikkel «Om Æmnet i H. Ibsens Drama: Fru Inger til Østråt» (Nordisk Månedskrift for folkelig og kristelig Oplysning, 1875, 63–73) (Ibsen-bibliografien).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 21/5 1866  
F. Hegel 9/6 1866