• Brev
    Registrant: HERMAN FREDERIK EWALD
    Leveår: 1821–1908
    Kort beskrivelse: dansk forfatter.
Levde etter 1864 som forfatter, fra 1874 i København. Identifiserte seg med borgerskapet, både overfor adel og industriproletariat, og med kristendommen, og stod i opposisjon til G. Brandes og hans tilhengere. Debuterte 1860 anonymt med Valdemar Krones Ungdomshistorie, som Ibsen anmeldte i Illustreret Nyhedsblad 27. mai 1860, nr. 22. Publiserte 1862 i eget navn Familien Nordby, 1865 Johannes Falk og 1868 Knud Rydbjergs Livseventyr. Skrev senere først og fremst historiske romaner: Svenskerne paa Kronborg (1867), Den skotske Kvinde paa Tjele (1871), Knud Gyldenstjerne (1875) og flere andre (DBL).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 7/2 1872