• Brev
    Registrant: [HANS CHRISTIAN] FREDERIK STEEN
    Leveår: 1819–71
    Kort beskrivelse: dansk bokhandler (Anker 2, 48).
Gikk 1846 inn som medeier i faren Christian Steens (1786–61) bokhandel, som med det gikk over til Chr. Steen & Søn. Eneeier etter farens død 1861. Meïr Goldschmidts forlegger (DBL). Tilbød 1870 Ibsen å utgi en samling av hans dikt.
 
Omtalt iKommentar
R. Watt 12/3 1870  
F. Hegel 16/3 1870