Du er her:
  • Brev
    Registrant: GEORG [HEINRICH] VON VOLLMAR [AUF VELTHEIM]
    Leveår: 1850–1922
    Kort beskrivelse: tysk politiker.
Deltok 1866 som bayersk offiser i krigen mot Preussen og tjenestegjorde 1867 som frivillig i den pavelige garde i Roma. Fra 1868 ved Generaldirektion der bayerischen Verkehrsanstalten. Ble alvorlig såret i den fransk-tyske krig 1870–71. Viet seg deretter til filosofiske, økonomiske og politiske studier og sluttet seg 1876 til sosialdemokratiet. Redigerte 1877–78 Dresdner Volksboten og 1879–80 Der Sozialdemokrat i Zürich. 1883–89 medlem av den saksiske landdag, 1881-87 av riksdagen. Fra 1884 igjen bosatt i hjembyen München og 1885 gift med Julia Kjellberg. 1886 sonet han ni måneders fengselsstraff for konspiratorisk virksomhet etter at han 1883 hadde deltatt på den andre sosialdemokratiske partikongress som på grunn av sosialistlovene var avholdt i København. Tilhørte i begynnelsen av 1880-årene partiets revolusjonære fløy, men ble fra midten av tiåret talsmann for den parlamentariske reformpolitikk. Representerte fra 1890 Bayern i riksdagen. Fra 1893 også medlem av den bayerske landdag (DBE; Jansen 1958, 30–35).
 
Mottaker avKommentar
7/1 1889  
22/8 1890  
 
Omtalt iKommentar
A.C. Leffler 16/1 1888