• Brev
    Registrant: GENEVIÉVE f. Taine DUBOIS
    Leveår:
    Kort beskrivelse: fransk, datter av forfatteren Hippolyte Taine.
Gift med Paul Dubois (GEBB 4, 508).
 
Omtalt iKommentar
G. Brandes 3/10 1896