Du er her:
  • Brev
    Registrant: GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
    Leveår: 1770–1831
    Kort beskrivelse: tysk filosof.
Fra 1818 i Berlin. En sentral skikkelse i tysk idealisme med verker om nesten alle filosofiens områder: logikk, erkjennelsesteori, ontologi, rettsfilosofi, religionsfilosofi, kunstfilosofi, historiefilosofi m.m. (SNL). Hans verker danner utgangspunkt både for en materialistisk venstreretning som utgjorde en forutsetning for Karl Marx, og en høyreretning som i Skandinavia fikk en dominerende stilling bl.a. gjennom Johan Ludvig Heiberg og M.J. Monrad, på samme tid som hegelianismen ble det S. Kierkegaard utviklet sin filosofi i opposisjon til. Det er uklart hvor god kjennskap Ibsen hadde til G.W.F. Hegel, men en rekke trekk ved for eksempel «Ballonbrev til en svensk dame» og Peer Gynts fjerde akt viser både innflytelse fra og kritisk distanse til hegelianismen og hegelianere.
 
Omtalt iKommentar
G. Brandes 30/4 1873