• Brev
    Registrant: GEORG [JOSEPH] VOGLER
    Leveår: 1749–1814
    Kort beskrivelse: tysk prest og musiker.
1773 presteviet i Italia, der han også studerte musikk. Senere hoffkapellan i Mannheim («abbé Vogler»), samtidig som han var virksom som musiker. 1786–91 og 1793–99 direktør ved det kongelige teateret i Stockholm. Fra 1807 hoffkapellmester i Darmstadt (SMK).
 
Omtalt iKommentar
L. Dietrichson 29/4 1877