• Brev
    Registrant: GERHARD SUNDT
    Leveår: 1850–1910
    Kort beskrivelse: norsk kjøpmann (NBO PA).
Overtok 1875 ledelsen av firmaet C. Sundt & Co i Bergen, grunnlagt av faren Christian Sundt (NBL 15, 268), jf. kommentar til brevet.
 
Omtalt iKommentar
Odelstinget 10/2 1897