Du er her:
  • Brev
    Registrant: GEORG [SOPHUS FREDERIK] SCHEPELERN
    Leveår: 1839–1900
    Kort beskrivelse: dansk prest.
1864 teologisk embetseksamen, 1869 hjelpeprest, 1878 sogneprest i København. Samarbeidet med kreftene som hadde vært kjernen i indremisjonen på Sjælland, og kombinerte i København et omfattende menighetsarbeid med syke- og fattigpleie (DBL).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 10/10 1877