• Brev
    Registrant: G. NÆSS
    Leveår:
    Kort beskrivelse: ikke identifisert.
Søkte 1860 plass ved den nye teaterskolen i Trondheim, men ble ikke tatt opp.
 
Omtalt iKommentar
O.K. Lysholm 18/4 1860