• Brev
    Registrant: GERHART [JOHANN ROBERT] HAUPTMANN
    Leveår: 1862–1946
    Kort beskrivelse: tysk forfatter.
Avbrøt 1878 gymnaset. Hans første litterære forsøk var en dramatisering av Esaias Tegnérs Frithiofs Saga under tittelen Ingeborg (Salmonsen). Var en tid billedhuggerelev og oppholdt seg 1883–84 i Roma som billedhugger. Bodde deretter ulike steder i Tyskland, 1885–89 i Erkner ved Berlin, avbrutt av ¾ år i Zürich 1888. Debuterte august 1889 som dramatiker med Vor Sonnenaufgang, som 20. oktober opplevde en skandaleaktig premiere på Freie Bühne i Berlin. De følgende tiår kom nesten årlig nye skuespill, blant dem Webern (1892), om den schlesiske veveroppstand 1844, komedien Der Biberpelz (1893), drømmespillet Hanneles Himmelfahrt (1894), tragediene Fuhrmann Henschel (1899) og Rose Bernd (1903). Hauptmann skrev innen en rekke genre og publiserte 40 dramaer, fem romaner, dessuten noveller, dikt, versepos, selvbiografi, taler og artikler. 1912 tildelt Nobelprisen i litteratur (NDB).
 
Mottaker avKommentar
16/5 1890