• Brev
    Registrant: GEORG [HERMAN] KROHN
    Leveår: 1831–70
    Kort beskrivelse: norsk skuespiller og teaterleder.
Redigerte andre kvartal 1851 Det Norske Studentersamfunds håndskrevne avis Samfundsbladet sammen med Ibsen. Gift 1859 med skuespillerinnen Olufine Sullustad (1832–1900). 1856–60 ved Det norske Theater i Bergen, sesongen 1859/60 som instruktør, 1860–62 ved Kristiania Norske Theater. Da dette gikk konkurs 1862, overtok han ledelsen for personalet det følgende år. Fra 1863 ved Christiania Theater, der han spilte Jatgejr skald i Kongs-emnerne. Forlot snart scenen og bosatte seg i Paris. 1867 tilbudt stillingen som artistisk direktør etter Bjørnson, men avslo. 1869–70 på ny ved Christiania Theater, der han spilte Lundestad i førsteoppførelsen av De unges Forbund (1869). Leder for utbryterne som våren 1870 laget nytt teater i Møllergaten under ledelse av Bjørnson. Tok sitt eget liv 15. mai 1870 (HU 19, 496; Jensson 1981; NBL; Rep.base).
 
Omtalt iKommentar
Det norske Theater 23/7 1857  
Kristiania Norske Theater 21/6 1860  
Kristiania Norske Theater [2/3 1861]  
B. Bjørnson 12/9 1865  
J.P. Andresen 12/5 1870  
J.P. Andresen 26/6 1870  
F. Gjertsen 21/3 1872