• Brev
    Registrant: GUSTAF [FREDRIK] STEFFEN
    Leveår: 1864–1929
    Kort beskrivelse: svensk sosiolog og politiker.
Studerte etter 1883 ved den tekniske høyskolen i Aachen og ved bergakademiet i Berlin, der han 1885–87 var assistent i mineralanalyse. 1886 var han med A. Strindberg i Frankrike, og var, ifølge Strindberg, på den tid revolusjonær marxist. 1887–97 korrespondent for Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning i London, der han sluttet seg til det reformistiske Fabian Society, og der han ble venn av Peter Krapotkin. 1903 professor i nasjonaløkonomi og sosiologi ved Göteborgs høgskole og senere sosialdemokratisk representant i riksdagen (SMK).
 
Mottaker avKommentar
23/2 1889