Du er her:
  • Brev
    Registrant: GEORG [ANTON] KROHG
    Leveår: 1817–73
    Kort beskrivelse: norsk jurist og litterat.
Overtok 1846 intelligenspartiets hovedorgan Den Constitutionelle og gjorde det 1846–47 til skandinavistisk propagandaorgan. Hans skandinavisme innebar reservasjonsløs tilslutning til den danske Eider-politikk (Sørensen 2001, 240–41). Deltok 1848 som frivillig i den dansk-tyske krig (K&E 1, 319). 1857–73 fullmektig i indredepartementet. Drev journalistisk virksomhet også i Rigstidende og Aftenbladet og var Kristiania-korrespondent for Hamiltons Nordisk tidskrift (HU 19, 491). Hans nordiske nasjonalromantikk møtte etter hvert voksende skepsis (NBL).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 14/3 1869  
F. Hegel 25/5 1870