Du er her:
  • Brev
    Registrant: FRANZ [FERDINAND] (fra 1867: von; fra 1876: Freiherr von) DINGELSTEDT
    Leveår: 1814–81
    Kort beskrivelse: tysk forfatter og regissør.
1836 gymnaslærer i Kassel. Ble 1838 tvangsflyttet til Fulda pga. sine skrifter, men fortsatte å publisere i ulike litterære genre. Ble bøtelagt for en av sine romaner, fikk underkjent doktortittel oppnådd i Jena og flyttet 1841 til Stuttgart. Publiserte her bl.a. Lieder eines cosmopolitischen Nachtwächters, som er regnet blant den betydeligste revolusjonære lyrikk fra tiden før 1848-revolusjonen. Under opphold som korrespondent i London og Paris vendte han seg bort fra sine republikanske idealer, og etter å ha flyttet til Wien med sangerinnen Jenny Lutzer bekjente han seg til det aristokratiske samfunn. 1843 kalt til Württemberg av kongen som bibliotekar og foreleser. 1846 dramaturg ved hoffteateret i Stuttgart og fra nå varig knyttet til teatervirksomhet. 1851 intendant i München, der han fremmet det klassiske repertoaret og Shakespeare. Bl.a. under inntrykk av den lokale bayerske motstanden mot de protestantiske «Nordlichter» (jf. innledningen, under München: borgerlig styre og klassisistisk kultur) var han 1857–67 generalintendant i Weimar, etter initiativ fra F. Liszt, der han bl.a. satte opp hele rekken av Shakespeares kongedramaer. Fra 1867 i Wien, først som direktør for hoffoperaen, 1875–80 som leder av både teater og opera (NDB). Introduserte Ibsen på Burgtheater med Nordische Heerfahrt oktober 1876.
 
Mottaker avKommentar
24/6 1876  
26/10 1876  
5/11 1876