• Brev
    Registrant: FRANS [THEODOR] HEDBERG
    Leveår: 1828–1908
    Kort beskrivelse: svensk forfatter, oversetter og teatermann.
1849–54 skuespiller. Fra 1862 knyttet til Kongl. Theatrarne som litteratør (artistisk konsulent/dramaturg) og lærer i deklamasjon (1862–81), leder for elevskolen (1868–74) og operaintendant (1871–81). I første rekke kjent som dramatisk forfatter; han ble Sveriges mest populære og produktive forfatter med et hundretall egne stykker og ca. 200 oversettelser og bearbeidelser. Skrev først farser og vaudeviller, senere i en rekke genre, bl.a. lystspillene Frun af stånd och frun i ståndet (1861) om standshovmod, Blommor i drifbänk (1862) om kjønnsroller, den borgerlige sedekomedien En odåga (1867), det historiske dramaet Dagen gryr! (1863) om Gustav Vasa og det nasjonalromantiske Brölloppet på Ulfåsa (1865). Skrev også lyrikk, fortellinger og noveller, bl.a. Svart på hvitt (1876–79, 3 b.). Var lærer for A. Strindberg, hjalp ham med å få satt opp hans første arbeider og øvet innflytelse på hans tidlige produksjon. Oversatte flere Ibsen-stykker for Kongl. Theatrarne: De ungas förbund (1869), Härmennen på Helgeland (1876), Samhällets pelare (1877) og Ett dockhem (1880). 1881–83 direktør for Stora Teatern i Göteborg. Deretter igjen bosatt i Stockholm, der han virket som forfatter og oversetter (SBL; SMK). Oversatte Gengångare (brukt under A. Lindbergs turné 1883), En folkfiende (Stora Teatern, Göteborg 1883) og Vildanden (Kongl. Dramatiska Theatern 1885) (Rep.base; Törnqvist 2005, 207–08). Skrev om Vildanden på Kongl. Dramatiska Theatern i Aftonbladet 1885 nr. 28 (HFL 3, 77).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 22/3 1878  
G. Gustafson 18/11 1879  
F. Hegel 4/6 1883  
A. Lindberg 2/8 1883  
F. Hegel 25/8 1883  
G. Fredrikson 15/11 1888