• Brev
    Registrant: FREDERIK [ADOLPH CHRISTENSEN] CETTI
    Leveår: 1838–1906
    Kort beskrivelse: dansk skuespiller, instruktør og teaterdirektør.
1857–70 hos T. Cortes i Norge. Drev 1870–71 teaterskole og var teaterdirektør i Bergen. 1872–80 ved Det kongelige Theater i København. Fra 1880 reiste han igjen i Norge (Jensson 1981). På Det kongelige Theater spilte han 1875 Kåre Bonde i Hærmændene paa Helgeland og 1877 skipsbygger Aune i Samfundets støtter. Spilte våren 1880 Torvald Helmer i Et dukkehjem på Folketheatrets turné i norske byer. 1886 spilte han et par ganger tittelrollen i Dagmarteatrets oppsetning av Peer Gynt og samme år Bengt Gautesøn i Gildet paa Solhaug. 1887/88 direktør for Dagmarteatret, der han 28. november 1887 satte opp Rosmersholm med A. Lindberg som Rosmer. Måtte 1. september 1888 innstille driften (HFL 3, 50, 66, 79; Rep.base; Salmonsen 5, 419).
 
Omtalt iKommentar
N. Lund 19/3 1880  
L. Kieler 23/7 1888