• Brev
    Registrant: FRITZ ABRAHAMS
    Leveår: 1841–81
    Kort beskrivelse: dansk filolog.
Sønn av professor i fransk N.C.L. Abrahams. Utdannet cand.philol. 1878–79 bibliotekar i Den Skandinaviske Forening i Roma. Oversetter av to lystspill: Cigarfoderalet : Lystspil i 1 Akt av Raimond Deslandes, premiere ved Folketeatret i København 26. desember 1878, og Andréa : Lystspil i 5 Akter av Victorien Sardou, premiere samme sted 28. desember 1881 (Forfatterleksikon 1850–1900; Det Danske Institut i Rom 2007).
 
Mottaker avKommentar
13/1 1879