• Brev
    Registrant: FREDERIK HERMAN (Friedrich Hermann) WOLFHAGEN
    Leveår: 1818–94
    Kort beskrivelse: dansk embetsmann og politiker.
1854 kammerherre. 1856–63 medlem av den danske regjering som minister for hertugdømmet Slesvig (K&E 1, 308). 1858 forbød han en rekke slesvig-holstenske foreninger, bl.a. Schlesw.-Holst.-Lauenb. Gesellsch. f. vaterländische Geschichte. På grunn av utenlandsk misnøye med den danske politikk i hertugdømmene og en konflikt med kongen ble han og O. Lehmann desember 1863 bedt om å gå av, noe som resulterte i regjeringens samlede avgang. Deltok senere ikke i det politiske liv. 1867–78 president eller visepresident i komiteene for Danmarks deltagelse i en rekke utstillinger, bl.a. verdensutstillingene i Paris 1867, i Wien 1873 og igjen i Paris 1878 (DBL).
 
Omtalt iKommentar
G. Brandes 25/4 1866  
F. Hegel 30/4 1873  
F. Hegel 8/8 1873