• Brev
    Registrant: [ERHARDT] FREDERIK (Friederich) WINKEL HORN
    Leveår: 1845–98
    Kort beskrivelse: dansk litteraturhistoriker.
1868 magisterkonferens i nordisk oldtidsvitenskap. 1878 doktorgrad. 1867–83 assistent ved utvalget for folkeopplysningens fremme. Gav 1869 ut en oversettelse av Den ældre Edda. Anmeldte 1871 København-oppsetningen av Kongs-Emnerne i Fædrelandet 14. januar, nr. 12. Utgav 1874 Mennesket i den forhistoriske Tid, 1871–76 Billeder af Livet paa Island (3 b.) og 1876 Nordiske Heltesagaer, som kompletterte N.M. Petersens sagaoversettelser. Skrev 1874 om Kejser og Galilæer i Fædrelandet nr. 273 (HFL 3, 56). Utgav 1881 Den danske Literaturs Historie (2 b.) og 1883 N.F.S. Grundtvigs Liv og Gjerning (DBL). Skrev i Berlingske Tidende 1881 nr. 294 om Gengangere, 1882 (2. desember) om En folkefiende og 1884 nr. 269 om Vildanden (HFL 3, 71, 76; Ibsen-bibliografien).
 
Mottaker avKommentar
20/1 1871  
 
Omtalt iKommentar
G. Berner 18/2 1871  
F. Hegel 3/12 1873  
B. Harrison 27/2 1889