• Brev
    Registrant: FREDERIK THEOCAR SALICATH
    Leveår: 1847–1911
    Kort beskrivelse: norsk embetsmann (Sommerfeldt 1954).
Bror av Oskar Salicath. 1870 juridisk embetseksamen. Virket 1871–77 som handelsmann i flere europeiske land. 1877–83 i kirkedepartementets skolekontor og translatør i tysk og fransk. 1883 politifullmektig, 1884–92 konstabelinspektør i Bergen. 1886–89 medlem av og 1889 formann i direksjonen for Bergens Nationale Scene (HFL).
 
Omtalt iKommentar
Bergens Nationale Scene 18/10 1889